×

Category: กีฬา

เหตุการณ์วัววิด-19 ในแวดวงบอลยุโรป

เหตุการณ์วัววิด-19 ในแวดวงบอลยุโรป
แวดวงบอลอิตาลีคงจะได้รับผลพวงจากวัววิด-19 สูงที่สุด ข้างหลังอิตาลีเป็นประเทศที่มีผู้ติดโรคสูงที่สุดในยุโรป

Continue reading “เหตุการณ์วัววิด-19 ในแวดวงบอลยุโรป”